دسامبر 15, 2019
آب سرد کن سری مرکزی

آب سرد کن سری مرکزی

آب سرد کن سری مرکزی مشخصات فنی آب سرد کن سری مرکزی – بدون مخزن آب آشامیدنی – بدنه گالوانیزه پیش رنگ شده – تغذیه آب […]
دسامبر 15, 2019
آب سرد کن تک شیر سری سبو

آب سرد کن تک شیر سری سبو

آب سرد کن تک شیر سری سبو مشخصات فنی آب سرد کن سری سبو – بدون مخزن آب آشامیدنی – بدنه آب سرد کن سری سبو […]
تجهیزات برودتی